Innlegg

834.000 kroner betalt til Kreftforeningen!

Info-skriv om Hegeprosjekt 2015

ALLE pengene går til Kreftforeningen!!

Hverdagskaos, hegeprosjekt og tusen takk!

Livet. Så godt. Så vondt.

En halv million dere!!!!!