Innlegg

834.000 kroner betalt til Kreftforeningen!