KJØPE BILDER?


                                           


Vil du kjøpe bilder fra meg?

Jeg har valgt å stenge nettbutikken for salg av plakater fra desember 2022.

Jeg har også en pause i annen produksjon. 

Kommer tilbake med malerier og store bilder i løpet av 2023!

Under ser du noen få eksempler på bilder jeg har laget.